KOHTUNIKE FOORUM 2007 - KOHTUD JA ÕIGUSLOOME
  7. - 8. juuni 2007, Vanemuise Kontserdimajas, Vanemuise 6, Tartu
  Korraldaja: Eesti Vabariigi Riigikohus

Pöördumine >   Programm >   Esinejad >    Korralduslik info >   Registreerumine >   Osalejad >

Austatud kolleegid, kallid külalised!

Aasta eest esimeseks kohtunike foorumiks valmistudes soovisime panna aluse traditsioonile – kokkutulemise paigale, kus saavad mõtteid vahetada need, kellele on südamelähedane õigusemõistmise ja õigussüsteemi olevik ja tulevik.

Esimene kohtunike foorum sai palju positiivset vastukaja ja kinnitas minu veendumust, et Eesti kohtunikkonnal on tahet üheskoos püüelda parema õigussüsteemi loomise poole. Veelgi enam, viimase aastaga oleme suure ja ühise töö tulemusel teinud arvestatava sammu selle eesmärgi suunas - kohtusüsteemi arengu põhimõtted, mille kiitis heaks kohtunike täiskogu 2007. aasta veebruaris, on vundamendiks tervikliku, õiglase ja enda vastutust tunnetava kohtusüsteemi loomisel.

Õiglase õigusemõistmise ülesehitamise müüris on telliseks iga üksik kohtuasi, kohtuniku töövahendiks kohtuasja lahendamisel aga seadused ja südametunnistus. Kas seadusandja ja kohtunik suudavad teineteist mõista? Kuidas mõjutab õigusnorm meie elu ja elu õigusnormi? Kas kohus on normide looja või hävitaja? Milline on eetika roll õigusloomes ja õigusemõistmises? Kas menetlusosaliste kutse-eetika on eetiline?

Kohtunike Foorumil 2007 "Kohtud ja õigusloome" otsime juba üheskoos vastust küsimustele, mis on õigusemõistmise argipäeva ja arengu lahutamatuks osaks.


Pöördumine >   Programm >   Esinejad >    Korralduslik info >   Registreerumine >   Osalejad >
Hillside