KOHTUNIKE FOORUM 2007 - KOHTUD JA ÕIGUSLOOME
  7. - 8. juuni 2007, Vanemuise Kontserdimajas, Vanemuise 6, Tartu
  Korraldaja: Eesti Vabariigi Riigikohus

Pöördumine >   Programm >   Esinejad >    Korralduslik info >   Registreerumine >   Osalejad >

Programm

Neljapäev, 7. juuni 2007

10.30-11.00

Saabumine ja hommikukohv

  Moderaator: Tõnu Anton, Riigikohtu halduskolleegiumi esimees
11.00-11.30 Tervituskõne
Ene Ergma, Riigikogu esimees
11.30-12.00 Poliitilise ja õiguskeskse mõttemudeli erinevustest
Märt Rask, Riigikohtu esimees
12.00-12.30 Seadusandliku ja kohtuvõimu omavaheline kontrollitavus
Ivo Pilving, PhD, Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik
12.30-13.30 Lõuna

13.30-15.00 Õigusloome ja eetika
13.30-14.00 Õigusloome ja eetika seostest
Margit Sutrop, praktilise filosoofia professor, Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja
14.00-14.30 Kohtuliku õigusloome väljad ja piirid
Marju Luts-Sootak, õigusajaloo professor, Tartu Ülikooli õigusteaduskond
14.30-15.00 Õigusnormide roll erinevates kultuuriruumides
Silvia Kaugia, MA, võrdleva õigusteaduse lektor, Tartu Ülikool           
15.00-15.30 Kohvipaus

15.30-17.15 Õigusemõistmine ja eetika
  Moderaator: Eerik Kergandberg, knd, riigikohtunik
15.30-15.50 Kelle õigus ja/või kohustus kaitsta?
Lea Kivi, riigikohtunik
15.50-16.10 Advokaadi kutse-eetika
Ain Alvin, vandeadvokaat
16.10-16.30 Süüdistaja kutse-eetika
Norman Aas, LLM, peaprokurör
16.30-17.15 Paneeldiskussioon, osalevad ettekannete esitajad
20.00 Riigikohtu esimehe vastuvõtt restoranis Atlantis

Reede, 8. juuni 2007

  9.30-10.00 Saabumine ja hommikukohv
 

Moderaator: Meelis Eerik, Harju Maakohtu kohtunik

10.00-10.30

Tervituskõned
Andrus Ansip
, peaminister
Rein Lang
, justiitsminister

10.30-12.30 Kohus kui seaduse tõlgendaja ja normilooja
10.30-11.00 Riigikohus: looja või hävitaja? Kohtuliku poliitikakujundamise piiridest.
Berit Aaviksoo, MA, Tartu Ülikooli riigiõiguse erakorraline lektor
11.00-12.00

Riigikohtu lahend kui õiguse allikas

11.00-11.20

Tiina Pappel, MA, Tallinna Halduskohtu kohtunik

11.20-11.40

Rutt Teeveer, Tartu Maakohtu kohtunik

11.40-12.00

Andra Pärsimägi, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik

12.00-12.30 Paneeldiskussioon
Osalevad: Rutt Teeveer, Tiina Pappel, Andra Pärsimägi, Norman Aas ja Eesti Advokatuuri esimees Aivar Pilv
12.30-13.00 Lahkumiskohv
Korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi
Pöördumine >   Programm >   Esinejad >    Korralduslik info >   Registreerumine >   Osalejad >
Hillside