Konverents „Eesti õpetajaharidus Euroopa kontekstis“

2. detsembril 2005, TÜ Õpetajate Seminaris, aadressil Salme 1A, Tartu

Korraldajad:

Programm | Korralduslik info | Registreerumine | Ettekanded

TUTVUSTUS

Konverents on suunatud õpetajaskonnale, õpetajakoolitajatele , haridusametnikele, kohalike omavalitsuse ametnikele, poliitikutele ning teistele asjast huvitatutele, et teavitada neid õpetajahariduse arengusuundadest ja tegevustest ülikoolides, riigi tasandil ja Euroopa tasandil.
Käsitletavateks teemadeks on innovatiivsed suunad, riiklikud ja Euroopa trendid õpetajahariduses, EU õpetajate pädevuste raamkirjeldus, Eesti õpetaja V kutsestandard, algaja õpetaja toetamise võimalused jpm

PROGRAMM

09:30-10:00 Registreerimine, hommikukohv
10:00-10:15 Konverentsi avamine
10:00-10:05 Erkki Piisang, Haridus- ja Teadusministeeriumi abiminister
10:05-10:10 Jaak Aaviksoo, TÜ rektor
10:10-10:15 Heli Mattisen, TLÜ akadeemiline prorektor

10:15-12:05

I SESSIOON: Õpetaja professionaalne areng ja võtmekompetentsid
10:15-10.45 Õpetaja professionaalne areng ja võtmekompetentsid õpetajahariduses. Heli Mattisen, TLÜ akadeemiline prorektor
10:45-11:05 Hariduse kutsenõukogu tööst ja kutsestandard. Toomas Kink, TÜ Õpetajate Seminari direktor
11:05-11:35 Algaja õpetaja toetusprogrammid ja kutseaasta. Eve Eisenschmidt, TLÜ Haapsalu Kolledži direktor
11:35-12:05 Paneelarutelu - Lehte Jõemaa, Peeter Kreitzberg, Mehis Pever, Erkki Piisang
12:05–13:00 Lõuna ja posterettekanded
13:00-14:45 II SESSIOON: Innovatiivsed suunad õpetajahariduses
13:00-13:25

Kõiki lapsi arendav kool. Toomas Tenno, TÜ Haridusteaduskonna asutajadekaan

13:25-13:45 Ülikooli vaade õpetajate täienduskoolituse süsteemile. Madis Lepik, TLÜ avatud ülikooli prorektor
13:45-14:10 Õpetaja ja tehnoloogia. Anne Villems, TÜ tarkvarasüsteemide lektor
14:10–14:45 Paneelarutelu - Aimur Liiva, Mihkel Rebane, Märt Sults, Marika Vares
14:45–15:00 Kohvipaus
15:00–16:20 III SESSIOON: Õpetaja valmisolek muutusteks
15:00-15:20

Ootused haridussüsteemile. Raivo Juurak, ajakirja Haridus toimetaja

15:20-15:40 Õpetaja valmisolek muutusteks. Jaan Seim, Stockholmi Eesti Kooli direktor
15:40-16:00 Vene õppekeelega koolide õpetajate valmisolek muutusteks. Katri Raik, TÜ Narva Kolledži direktor ja Monica Sakk, mitmekultuurilise hariduse konsultant
16:00–16:20 Paneelarutelu - Viktor Koop, Valvo Paat, Senta Room
16:20-16:40 Kokkuvõtted, konverentsi lõpetamine

Posterettekanded:

• 2000+ (Kõiki lapsi arendav kool)
• Kutseaasta 2004/2005
• Miksike
• Koolielu
• OPAH
• Hea Algus

Konverentsi juhataja: Toomas Kink
Paneelarutelude juht: Tarmo Loodus
Konverentsi tehniline moderaator: Valdek Rohtma

Konverentsi materjalidest koostatakse kogumik ning saadetakse kõigile osalenutele.

Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi

KORRALDUSLIK INFO

Konverentsi aeg ja koht
Konverents „Eesti õpetajaharidus Euroopa kontekstis“ toimub 2. detsembril 2005, algusega kell 10.00 Tartu Ülikooli Õpetajate Seminaris, aadressil Salme 1A, Tartu

Konverentsi töökeel
Konverentsi töökeel on eesti keel.

Registreerumine
Osalemissoovist teatamiseks palume teil täita registreerumisvorm hiljemalt 29. novembril 2005. Kõigile registreerujatele saadetakse kinnitus registreerumise kohta.

Osavõtutasu
Konverentsist osavõtt on tasuta.

Osavõtust loobumine
Loobumisest palume teatada kirjalikult e-posti aadressile konverents@hillside.ee

 

Lisateave:
Hillside Events
Tel: 681 7048
E-post: konverents@hillside.ee