7. jaanuaril 2006, Tallinna Tööstushariduskeskuses, Sõpruse pst 182, Tallinn

Korraldajad:

Programm | Pöördumised | Materjalid | Korralduslik info | Registreerumine

TUTVUSTUS

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus ja Tartu Ülikool kutsuvad Teid osa võtma konverentsist, kus tutvustatakse üldhariduskoolide riiklike õppekavade arendustööd ning arutletakse õppekavaga seotud valikute ja võimaluste üle hariduses.

Konverentsile on oodatud koolijuhid, õpetajad, haridusametnikud, haridusorganisatsioonide esindajad, haridusvaldkonna arvamusliidrid, poliitikud, kuid ka teised teemast huvitatud inimesed.

Kohtumiseni konverentsil!

Tõnu Lehtsaar, Tartu Ülikooli õppeprorektor
Janar Holm, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse direktor

PÖÖRDUMISED

21. sajandi eesti ühiskond on arenenud nii kaugele, et vajab teaduspõhist, interdistsiplinaarset ja multikultuurilist õppekava arendust. See tähendab, et õppekava arendusse tuleb kaasata erinevate erialade esindajad, võtta parim kogemus senisest tööst. Püüdes saavutada parimat tulemust efektiivseimal viisil, on vajalik kaasata oma valdkondade parimad spetsialistid ja kriitiliselt suhestada rahvusvaheline kogemus.

Tõnu Lehtsaar, Tartu Ülikooli õppeprorektor

Hariduse ühtne kättesaadavus, võrdne juurdepääs ning õppe kõrge kvaliteet on Eesti kultuuri säilimise ning riigi arengu tagamise peamiseks võtmeks. Ühtse ja arvestatava kvaliteedi tagamisel on koolil keeruline ülesanne pakkuda kohast õpet igale õpilasele sõltumata tema võimetest ning sotsiaalsest ja kultuurilisest taustast. Arenev maailm nõuab meilt õppekava, mis on üheaegselt nii paindlik kui ka jäik, nii detailne kui ka üldine. Õppekava peab olema koolile ja õpetajale lihtne rakendada aga samas ka valikuvõimalusi jättev. Need on väljakutsed, mis nõuavad hea tulemuse saavutamiseks diskussiooni kogu ühiskonnas.

Janar Holm, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse direktor

PROGRAMM

  Konverentsi modereerib Tarmo Loodus, Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli direktor
10.30 - 11.00 Registreerimine, hommikukohv
11.00 - 13.00 Plenaarsessioon
11.00 - 11.10 Avasõnavõtt. Mailis Reps, EV haridus- ja teadusminister
11.10 - 11.20 Jaak Aaviksoo, TÜ rektor
11.20 - 11.50 Peamised valikukohad õppekava tegemisel (pdf). Viive-Riina Ruus, TLÜ emeriitprofessor
11.50 - 12.25 Õppekava koostamise kommunikatiivne tahk (pdf). Halliki Harro-Loit, TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonna juhataja
12.25 - 13.00 Haridusfilosoofia ja hariduspoliitika kui lähtealus õppekava kujundamiseks (pdf). Urve Läänemets, ministri nõunik, Tallinna Nõmme gümnaasiumi õpetaja-metoodik
13.00 – 14.00 Lõuna
   
14.00 – 15.30 Töötoad (Töötubadesse registreerumine toimub kohapeal)
Nr. 1 Omanäoline kool. Milline on koolile antud mõistlik vabadus kooli siseelu korraldamisel ja kooli õppekava loomisel? Töötuba juhib Leelo Tiisvelt, Viimsi Keskkooli direktor
Nr. 2

Efektiivsete õppemeetoditega kool. Kuidas vähendada õpilaste koormust? Töötuba juhib Rait Toompere, SA Archimedes juhataja

Nr. 3 Hea õpikeskkonnaga kool. Mis loob hea ja tervisliku õpikeskkonna? Töötuba juhib Andra Veidemann, Ühiskondliku Leppe SA juhatuse esinaine
Nr. 4 Sidus kool. Kuidas toimub üleminek haridustasemete ja kooliastmete vahel? Töötuba juhib Olav Aarna, Riigikogu liige
Nr. 5 Kool keset küla. Kuidas õppekava saab toetada koostööd kogukonna ja lastevanematega? Töötuba juhib Ott Kasuri, Harku vallavanem
Nr. 6 Hindav kool. Kuivõrd õppekava suunab õpilaste hindamist? Töötuba juhib Inge Unt, TLÜ emeriitprofessor
Nr. 7 Väärtustav kool. Kuidas õppekava suunab õpilase väärtushinnangute kujunemist? Töötuba juhib Margit Sutrop, TÜ eetikakeskuse juhataja
Nr. 8

Kaasaegse õppevaraga kool. Kuidas õppekava rakendamiseks vajalik kvaliteetne ja kaasaegne õppevara jõuaks kõige odavamalt õpetaja ja õpilaseni? Töötuba juhib Aimur Liiva, Tiigrihüppe SA projektijuht

15.30 - 15.45 Kohvipaus
15.45 - 17.00 Kokkuvõtted
17.00 Konverentsi lõpetamine

Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi

MATERJALID

Õppekava korrastamise suunad (pdf)
Dokument sisaldab haridus- ja teadusminister Mailis Repsi poolt 14.10.2005.a moodustatud
Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse esindajatest ning Tartu Ülikooli esindajatest koosneva komisjoni poolt sõnastatud ning ministrile 13.12.2005.a üleantud põhimõtteid, mida komisjoni liikmed peavad õppekava korrastatud versiooni väljatöötamisel oluliseks.

Põhikooli ja gümnaasiumi kehtiv riiklik õppekava

Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava tööversioon seisuga 02.01.2006 (pdf)
Juuresolev aruteluks esitatud põhikooli- ja gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa tööversioon on koostatud haridus- ja teadusministri moodustatud õppekava ettevalmistamist koordineeriva komisjoni (Haridus- ja teadusministri kk 15.07.05 nr 627 kinnitatud koosseisus) poolt ning täiendatud Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse poolt. Õppekava üldosa tööversiooni arutelu on kavandatud 2006. aasta märtsi lõpuni. Ees seisavad kohtumised ja arutelud erinevate aineliitude, riigiasutuste, ainenõukogude ning lastevanemate-, õpetajate-,õpilaste-; koolijuhtide-,tööandjate- ja teiste esindusorganisatsioonidega.

Esitatud õppekava üldosa tööversioon sisaldab võrreldes kehtiva õppekava üldosaga mitmeid uuendusi, mille kohta ootame arvamusi. Lisaks palume teie seisukohta riikliku õppekava esitamise võimalusele kahe eraldiseisva dokumendina: põhikooli riikliku õppekavana ning gümnaasiumi riikliku õppekavana.

Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava projekt (pdf)
Käesolev põhikooli- ja gümnaasiumi riikliku õppekava projekt on koostatud Tartu Ülikooli õppekava arenduskeskuses. Projekt esitati Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele 20. septembril 2005. aastal.

Konverentsi töötubades käsitletavad küsimused (pdf)

KORRALDUSLIK INFO

Konverentsi aeg ja koht
Konverents toimub laupäeval, 7. jaanuaril 2006, algusega kell 11.00 Tallinna Tööstushariduskeskuses, Sõpruse pst 182, Tallinn

Konverentsi töökeel
Konverentsi töökeel on eesti keel.

Registreerumine
NB! Kohtade arv konverentsil on piiratud. Osalemissoovist teatamiseks palume teil täita registreerumisvorm hiljemalt 4. jaanuaril 2006. Kõigile registreerujatele saadetakse kinnitus registreerumise kohta.

Osavõtutasu
Konverentsist osavõtt on tasuta.

Osavõtust loobumine
Loobumisest palume teatada kirjalikult e-posti aadressile konverents@hillside.ee

 

Lisateave:
Hillside Events
Tel: 681 7049
E-post: konverents@hillside.ee