Tallinnas, 17. mail 2005, algusega kell 9.30,
Radisson SAS hotelli konverentsikeskuses aadressil Rävala pst 3

Tallinna Linnaplaneerimise Amet korraldab Linnaplaneerimise Foorumi eesmärgiga tekitada laiem ühiskondlik arutelu kaasaegse linnaplaneerimise võtmeküsimuste üle ning leida konstruktiivseid lahendusi Tallinna linnaplaneerimisega seonduvatele probleemidele.

Linnapea pöördumine | Programm | Korralduslik info | Ettekanded | Registreerunud

Linnapea pöördumine

Hea sõber!

Nagu teisedki pealinnad, ei saa ka Tallinn kunagi valmis. Selles osas võime Ülemiste Vanakese ees seista kindlalt. Kuid arenev linn vajab planeerimist, planeeringud vajavad visioone. Kellele, miks ja millist linnaruumi me tahame kujundada? Kas ausammast vanematele või elukeskkonda lastele? Tulevaste talentide peale mõeldes tahan uskuda, et Tallinn saab konkurentsivõimelise linnakeskkonna loomisega hakkama.

Iga idee on teretulnud, iga arutelu on väärtuslik. Ideede kandjad, mõtlejad, arutlejad on oodatud foorumist osa võtma.

Kohtmiseni Linnaplaneerimise foorumil!

Tõnis Palts
Tallinna Linnapea

Programm

09.00 Osalejate kogunemine, hommikukohv
09.30 Avaettekanne: “Tallinn - talentide linn” Tõnis Palts, Tallinna Linnapea
10.00- 12.00

I sessioon : Planeeringuga algusest lõpuni

10.00 Terviklikud planeeringulahendused - “Kas Tallinna linnaruumi saab üldse planeerida?”
Aivar Reivik,
Tallinna abilinnapea
Kaasettekanne Igor Volkov, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja, peaarhitekt
10.40 “Mida arvavad arhitektid Tallinna planeerimisest?”, Margit Mutso, EAL president
11.00 “Kas ja kes veeretab arendaja teele takistusi?” Hindrek Leppsalu, Ober Haus Kinnisvara Eesti tegevdirektor, Eesti Kinnisvarafirmade Liidu juhatuse esimees
11.20 Diskussioon : “Kes tegelikult planeerib Tallinna?”
Aivar Reivik,
Tallinna abilinnapea, Igor Volkov, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja; Margit Mutso, EAL president; Hindrek Leppsalu, Eesti Kinnisvarafirmade Liidu juhatuse esimees
12.00-13.00 Lõunapaus
13.00- 15.00 II sessioon: Linna südamest tagamaani
13.00

“Tallinna visioon Euroopast vaadatuna” , Giorgio Risicaris, Itaalia, Firenze

13.40 “Millal ilmub vanalinna esimene pilvelõhkuja?” Ülar Mark, EAL asepresident
14.10 "Tallinna ranna-ala planeerimine", Kaur Lass, AS Entec arhitektuuri- ja planeerimisosakonna juhataja
Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneeringu ülesanne oli seada tingimused Tallinna rannaala arendamiseks, luua võimalused investeerimistempo kiirendamiseks ja pakkuda välja ideed mereäärse ala paremaks avalikuks kasutamiseks. Kas Tallinna linn suudab vastu võtta väljakutse olla nüüd juba kehtiva üldplaneeringu alusel koostöö signaali andja ja arendustegevuse koordineerija?
14.30 “Rotermani kvartali arengud ja väljavaated”, Heiki Kivimaa, AS Manutent
15.00 Diskussioon: “Avastamata arengupotentsiaal”
Ülar Mark, EAL asepresident; Urmas Hallika Tallinna linnavalitsuse arendusdirektor; Mare Grossmann, Põhja Tallinna linnaosa maakorraldaja ; Roman Kolosov, Riigi Kinnisvara AS arendusdirektor; Kaur Lass, AS Entec arhitektuuri- ja planeerimisosakonna juhataja; Heiki Kivimaa, AS Manutent
15.40-16.00 Kohvipaus
16.00 - 17.45 III sessioon Maakasutus ja linna areng
16.00 “Linna arengu juhtimine läbi maakasutuse” Kaupo Reede, Tallinn linnavolikogu aseesimees
16.40

“Miks riik tahab linnas olla maaomanik?” Maa-amet

17.00 Diskussioon: “Riigi ja linna koostöö linnaplaneerimisel"
Endrik Mänd , Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute teenistuse direktor,
Rein Ahas, Geograafia Instituudi inimgeograafia õppetooli juhataja; Maa-amet; Anneli Randla, Muinsuskaitseameti peadirektori asetäitja
17.45 Foorumi orienteeruv lõpp
17.45 – 18.30 Foorumijärgne vastuvõtt
Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi

Korralduslik info

Aeg ja koht
Linnaplaneerimise foorum 2005 toimub Radisson SAS hotelli konverentsikeskuses
teisipäeval, 17.mail 2005 algusega kell 9:30

Konverentsi töökeel
Konverentsi töökeel on eesti keel. Välisesinejate ettekanded tõlgitakse

Registreerumine
Seoses piiratud kohtade arvuga on registreerimine
foorumile lõppenud.

Osavõtutasu
Foorumist osavõtt on tasuta.

Osavõtust loobumine
Loobumisest palume teatada kirjalikult e-posti aadressile konverents@hillside.ee

Lisateave:
Hillside Events
Tel: 681 7047
E-post: konverents@hillside.ee