Eestimaa Talupidajate Keskliidu talukonverents
„ Alternatiivne talutoodang – reaalsus või müüt?“

28. oktoobril 2005, TTÜ Sütiste Majas, aadressil Sütiste tee 21, Tallinn

Programm | Korralduslik info | Registreerumine | Ettekanded

Tervitus

Üheks edukuse aluseks on olla paindlik üha kiiremini muutuvas maailmas, olla valmis reageerima ja tegutsema vastavalt turu nõudmistele. Üha enam räägitakse alternatiividest traditsioonilisele põllumajandustootmisele. Räägitakse sedagi, et alternatiivid sobiksid väikestele ja keskmise suurusega peretaludele. Millised on need alternatiivid, mida tarbija ootab? Kui suur on alternatiivtoodangu turumaht? Kas alternatiivtoodangut on tasuv toota? Kuidas pääseda alternatiivtoodanguga turule - kas lahenduseks on otseturustus või on võimalik koostöö kaubanduskettidega? Kas talupidajad on ise valmis muutusteks ja soovivad ümber orienteeruda alternatiivsele talutoodangule? Need ja paljud muud küsimused vajavad vastuseid. Talukonverentsi eesmärgiks ongi otsida ja leida vastuseid nendele küsimustele. Selleks on Eestimaa Talupidajate Keskliit kutsunud esinema arvamusliidreid ning oma valdkonna parimaid spetsialiste. Spetsiaalselt Talukonverentsi tarbeks telliti vastavasisuline turu-uuring firmalt Saar Poll, mis võiks ja peaks huvi pakkuma ka laiemale avalikkusele. Ootame konverentsile kõiki ärksaid talupidajaid ning teisi eelpool mainitud problemaatikaga kokku puutuvaid isikuid - ametnikke, poliitikuid, tootjaid ja kaupmehi.

Olete oodatud, kohtumiseni konverentsil!

Kaul Nurm,
ETKL-i peadirektor

Programm

Päeva modereerib Kaul Nurm, ETKL-i peadirektor

10.00 – 10.30 Registreerumine, hommikukohv
10.30 – 10.35 Konverentsi avamine – Kaul Nurm, ETKL-i peadirektor
10.35 – 10.45 Tervitussõnavõtt – Arnold Rüütel, Eesti Vabariigi President

I sessioon

10.45 – 11.10 Väike toidukäitlejate roll toidulaua rikastajatena – vajadused ja võimalused nende arendamiseks. Ester Tuiksoo, EV Põllumajandusminister
11.10 – 11.40 Võimalused põllumajandusliku alternatiivtootmise arenguks Eestis, ETKL-i roll selles. Arvo Veidenberg, ETKL-i juhatuse esimees
11.40 – 12.10 Prisma Peremarketi toimimismudel sortimendi kujundamisel. Tiia Karu, Prisma Peremarketi ostujuht.
12.10 – 12.30 Kas mahetoodangust/talutoodangust valmistatud toit annab toitlustus- ettevõttele konkurentsieelise? Millised võiksid olla arengud selles valdkonnas? Andrus Laaniste, Eesti Peakokkade Ühenduse juhatuse liige
12.30 – 13.10 Kohvipaus
 II sessioon
13.10 – 13.40

Millised on talutootja võimalused ja probleemid oma toodangu turustamisel Eestis. Kuidas olla edukas? Rein Sander , Kubja Ürditalu peremees

13.40 - 14.05 Seadusandlik raamistik toiduainete tootmiseks taludes. Hendrik Kuusk, EV Põllumajandusministeeriumi Toidu- ja veterinaarosakonna juhataja
14.05 – 14.25 Teadliku tarbija ja algaja vahendaja kogemused, hirmud ja unistused kodumaisel ökoloogilisel maastikul. Peeter Jalakas, Ökosahvri ning restoranide "Aed" ja "Vanaema juures" omanik, Von Krahli Teatri juht
14.25 – 14.55 Kuidas turundada alternatiivseid põllumajandustooteid? Rein Iida, Eesti Reklaamiagentuuride Liidu president.
14.55 – 15.25 Põllumajanduslik alternatiivtoodang - kas tarbijate ja põllumajandustootjate vajadused leiavad ühise keele? Andrus Saar, turu-uuringu firma Saar Poll juhataja tutvustab spetsiaalselt Talukonverentsi tarbeks tehtud uuringu kokkuvõtet.
15.25– 16.55 Paneeldiskussioon. Quo vadis Eesti põllumajanduslik alternatiivtootmine?
Osalejad: Hendrik Kuusk, Tiit Niilo, Ivari Padar, Arvo Veidenberg, Andrus Saar
16.55 – 17.00 Lõppsõna, konverentsi lõpetamine
Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi

Korralduslik info

Konverentsi aeg ja koht
Talukonverents toimub 28. oktoobril 2005, algusega kell 10.30 TTÜ Sütiste Majas, Sütiste tee 21, Tallinn

Konverentsi töökeel
Konverentsi töökeel on eesti keel.

Registreerumine
TTÜ Sütiste Maja saal mahutab 350 inimest.

Osalemissoovist teatamiseks tuleb täita registreerumisvorm hiljemalt 26. oktoobril 2005.
Kõigile registreerujatele saadetakse kinnitus registreerumise kohta.

Osavõtutasu
Konverentsist osavõtt on tasuta.

Osavõtust loobumine
Loobumisest palume teatada kirjalikult e-posti aadressile konverents@hillside.ee

 

Lisateave:
Hillside Events
Tel: 681 7049
E-post: konverents@hillside.ee