Tööfoorum 2005 toimub 02. märtsil Tallinnas,
Sokos Hotel Viru Konverentsikeskuses, aadressil Viru Väljak 4.

Korraldajad:     Foorumit toetab:


Üldist
| Programm | Korralduslik info | Osavõtjad | Ettekanded

Üldist

Eestil on täitumas esimene aasta Euroopa Liidus. See aeg on toonud kaasa erinevaid muudatusi nii töötajale,tööandjale kui kogu meie ühiskonnale. Kutsume teid kaasa mõtlema teemadel - milline on meie valmisolek uuteks muudatusteks, mida kasulikku oleme suutnud rakendada, mida peaksime veel õppima, mida muutma ja millised on meie tänase Eesti reaalsed võimalused?
Kohtumiseni Tööfoorumil!

Herdis Ojasu,
Personalipunkt Extra tegevjuht

Programm

8.30 – 9.00 Registreerumine ja hommikukohv
9.00 – 9.10 Tööfoorumi avasõnad Marko Pomerants, Eesti Vabariigi Sotsiaalminister
9.10 – 11.00

I SESSIOON - EUROOPA MUDELID EESTI UUENEVAL TÖÖTURUL

Arenenud Euroopa riigid on töösuhetes paindlikud, orienteeritud tulemusele
ning näevad töösuhetes eelkõige kasutegurit majanduse ja rahva arengule.
Eesti töösuhted tuginevad sotsialismi ja varakapitalismi jäikadele alustele,
mis pärsivad ettevõtluse arengut ning hoiavad töötajat raamides. I sessioonis
käsitleme tööturu ja töösuhete uusi võimalusi ja mudeleid, nendega kaasnevaid
ohte ja lisaväärtusi. Me saame valida, kas leiutada jalgratas või kasutada olemasolevat, mugandades teda meie vajadustele.
9.10 – 9.40 Paindlikud töösuhted, sotsiaalsed vastutused ja tööturu valmisolek Eestis Euroopa Liidu taustal
Kaia Philips, Ph.D, Tartu Ülikooli majandusteaduskond, statistika õppetooli dotsent
09.40 – 10.15 Ohud, võimalused ja sotsiaalsed garantiid Euroopa Liidu tööturul töötajate vaba liikumise raames
Alice Lugna, EURES manager, Tööturuameti välissuhete ja personaliosakonna juhataja
10.15 – 10.40 Ametiühing ja tööandja – kas ainult probleemid
Max Lindholm, Suomen Kaupan Liitto, nõunik
10.40 – 11.00 Tööjõurent – milleks ja kellele?
Herdis Ojasu, Personalipunkt Extra tegevdirektor
11.00 – 11.30 Kohvipaus
11.30 – 14.00 II SESSIOON - MEIE HETKESEIS – ON SEE LOOTUSETU?

Selleks, et haigust ravida peab teadma haiguse nime ja diagnoosi. Proovime leida nimetust Eestis väidetavale oskustööliste ja töökohtade nappusele ning analüüsida tehtud vigu ja plaane tulevikuks. Kas me saame muuta oma olukorda efektiivselt või on see pikk ja vaevaline protsess? On ehk lihtsam alustada uuesti kui et parandada juba tehtud vigu – mõtleme koos!

11.30 – 12.00

Rahvastikupoliitika terviklikkus toimiva tööturu tagatisena
Paul-Erik Rummo, Eesti Vabariigi Rahvastikuminister

12.00 – 12.30 Aktiivsed tööturumeetmed – utoopia või reaalsus?
Reelika Leetmaa, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS
12.30 – 13.00 Professionaalne tööjõud - tööstusettevõtte trump ja nõrgim lüli
Heinart Puhkim, BLRT Grupp, personalidirektor
13.00 – 13.20 Eesti kutseharidus – kas ainult probleem või ka võimalus?
Andres Pung, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja
13.20 – 14.00 Diskussioon kahe eelmise sessiooni teemadel osalejad:
Heinart Puhkim, BLRT Grupp, personalidirektor
Andres Pung, Haridus- ja Teadusministeerium, kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja
Agnes Hansen , Elcoteq Tallinn
Riina Rohelaan, Rakvere Lihakombinaat, personalijuht
14.00 – 15.00 Lõuna
15.00 – 17.30 III SESSIOON PRAKTILISED RAKENDUSED JA VÕIMALUSED
Spetsialistid jagavad praktilisi, konkreetseid nõuandeid seadusandlusest töösuhetes ja uuenenud võimalustest tööturul.
Peame teadma, mida toovad endaga kaasa tööseaduste muudatused, kuidas neid rakendada ja täita nii, et vältida “ämbrisse astumist”. Samuti võib olla, et lahendused eksisteerivatele probleemidele on olemas, kuid meil puudub info ja teadmised kuidas neid kasutada.
15.00 – 15.20 Konkurentsikeelu rakenduse uued printsiibid
Helve Toomla, Eesti Ametiühingute Keskliidu jurist
15.20 – 15.50

Mida toob kaasa soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamine töötajale ja tööandjale
Gaabriel Tavits, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lektor

15.50 – 16.20 Oluliseimad nõuded Eestisse lähetatud töötajate töötingimustele
Niina Siitam, Tööinspektsiooni õigusosakonna juhataja,
16.20 – 16.50 Võlaõigusseaduse rakendused töösuhetes
Urmas Volens, Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja
16.50 – 17.20 Diskussioon III sessiooni teemadel
Osalejad:
Kärt Kirso, FKSM AS, personalidirektor
Gabriel Tavits, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lektor
Helve Toomla, EAKL jurist
Niina Siitam, Tööinspektsiooni õigusosakonna juhataja
Herdis Ojasu, Personalipunkt Extra, tegevdirektor
17.20 – 17.30 Kokkuvõte/lõppsõna
Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi

Korralduslik info

Aeg ja koht
Tööfoorum 2005 toimub 02. märtsil Tallinnas,
Sokos Hotel Viru Konverentsikeskuses, aadressil Viru Väljak 4.

Lisateave:
Hillside Events
Tel: 681 7047
E-post: konverents@hillside.ee